ซื้อโบท็อกซ์ฉีดออนไลน์

ซื้อโบท็อกซ์ฉีดออนไลน์สหรัฐอเมริกาบำบัด (หรือที่เรียกว่า“การบำบัดด้วย BOTOX” หรือ onabotulinumtoxinก). ใช้ในการรักษาโรคดีสโทเนีย - ก ประสาทและกล้ามเนื้อ ความผิดปกติที่ก่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยไม่สมัครใจหรืออาการกระตุกซึ่งส่งผลต่อกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในดวงตาคอใบหน้าแขนขากล่องเสียงหรือกล้ามเนื้อเรียบในกระเพาะปัสสาวะ

แสดง 1-9 18 ผล